Το 2018 φαίνεται να ξεκίνησε καλά αφού έγινε κιόλας ένα μεγάλο βήμα για τους διαβητικούς τύπου 1.
Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ. 80000/45219/1864 (ΦΕΚ Β’ 4591/2017) υπουργική απόφαση των υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 ανήκει πια στις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον.

Αυτό σημαίνει τέλος στην ταλαιπωρία για χιλιάδες διαβητικούς που μέχρι πρότινος έπρεπε να περνάνε κάθε τόσο από επιτροπές ΚΕΠΑ για επαναπροσδιορισμό του ποσοστού αναπηρίας τους (λες και ο διαβήτης τους θα θεραπευόταν!), καταβάλλοντας κάθε φορά το παράβολο των 46,14 ευρώ.
    Το ποσοστό αναπηρίας ωστόσο παραμένει στο 50%…

Σχετικά ΦΕΚ για ποσοστό αναπηρίας καθώς και ΦΕΚ μη αναστρέψιμων παθήσεων