Την φετινή χρονιά η IDF (International Diabetes Federation) θα τρέξει για μια ακόμη χρονιά
το πρόγραμμα Youth Leadership Lab / Camp in diabetes, όπου νέοι 18-30 ετών θα έχουν την ευκαιρία
να συμμετάσχουν σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον δρώμενο, όπου 24 νέοι από όλον τον κόσμο θα
βρεθούν μαζί και θα εκπαιδευτούν – δραστηριοποιηθούν σε δράσεις σχετικά με τον σακχαρώδη
διαβήτη.
Η κατασκήνωση για το 2022 έχει οριστεί να πραγματοποιηθεί στην πόλη Krotoszyce στην
Πολωνία, ενώ θα περιλαμβάνει μεγάλο μέρος διαδικτυακής εκπαίδευσης. Απαραίτητες προϋποθέσεις
για συμμετοχή είναι η ηλικία των νέων (18 – 30 ετών), η καλή γνώση αγγλικών και φυσικά οι νέοι
να έχουν ΣΔτ1 και να έχουν όρεξη για γνώσεις και δράσεις. Τονίζουμε ότι η προθεσμία τελικής υποβολής στην IDF είναι η 30/04/2022.

Συνημμένα θα βρείτε την πρόσκληση και πληροφορίες για το πρόγραμμα και τον τρόπο
αίτησης.
Σημαντικό: Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή είναι οι ενδιαφερόμενοι να
επικοινωνήσουν με την ΕΛΟΔΙ, προκειμένου να τους δοθεί συστατική επιστολή από τον υπεύθυνο
της Ομοσπονδίας στην επικοινωνία με την IDF, η οποία αποτελεί δικαιολογητικό συμμετοχής.
Τονίζουμε ότι η προθεσμία τελικής υποβολής στην IDF είναι η 30/04/2022.
Έπειτα από τα παραπάνω παρακαλούμε τους συλλόγους – μέλη μας να ενημερώσουν τα μέλη
τους και σε περίπτωση που υπάρχει κάποιος ενδιαφερόμενος νέος για την συμμετοχή του στο
πρόγραμμα να επικοινωνήσει με την Ομοσπονδία μας.
Με εκτίμηση
Ο υπεύθυνος για τα διεθνή ζητήματα και θέματα για την IDF
Σπύρος Αθανασίου – ΕΛΟΔΙ