σχολικός νοσοκόμος διαβήτηΑναρτήθηκε η Εγκύκλιος  για την Παράλληλη Στήριξη μαθητών, την στήριξη μαθητών από Ειδικό Βοηθό, την στήριξη μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται (Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό)και την στήριξη μαθητών από Σχολικό Νοσηλευτή για το Διδακτικό Έτος 2015-2016. Σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ. 16  του άρθρου 28  του  ν. 4186/2013, προβλέπεται επίσης η δυνατότητα Στήριξης μαθητών από Σχολικό Νοσηλευτή.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την έγκριση της Στήριξης από Σχολικό
Νοσηλευτή είναι οι εξής:

1)Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή στο σχολείο φοίτησης,

2)Βεβαίωση εγγραφής ή φοίτησης του μαθητή στο σχολείο(θα πρέπει να αναφέρεται η τάξη, στην οποία θα φοιτήσει ο μαθητής τον Σεπτέμβριο του 2015)

3)Γνωμάτευση απόΔημόσιο Νοσοκομείο.

Τα  δικαιολογητικά  αποστέλλονται  από  τον  Διευθυντή  του  Σχολείου  στην
Διεύθυνση  Ειδικής  Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., μέσω των
αρμοδίων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Κατεβάστε την Εγκύκλιο εδώ