Ο Παγκρήτιος Σύλλογος για το Νεανικό Διαβήτη (ΠΑΣΥΝΕΔ) με ιδιαίτερη έκπληξη, προβληματισμό και αγανάκτηση πληροφορήθηκε για την έκδοση του ΦΕΚ 3029 (8.5.2023), σύμφωνα με το οποίο το Διαβητολογικό Κέντρο του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, το μοναδικό Κέντρο εκπαίδευσης των ιατρών στο γνωστικό αντικείμενο του Σακχαρώδη Διαβήτη στην Κρήτη, καταργείται από Κέντρο.