Στις 10 Απριλίου 2022 διεξήχθηκαν με επιτυχία η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Διαβήτη. Εκλέχθηκαν με αλφαβητική σειρά για το Διοικητικό Συμβούλιο οι: Αθανασίου Σ. ΠΕΝΔΙ Λούβαρη Β. Mellitus Celliac Μπαταούλα Ε. ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ Μπουμάκη Κ. ΠΑΣΥΝΕΔ Παπαδόπουλος Τ. ΣΥ.ΔΙ.ΝΟ.ΣΕΡΡΩΝ Πετρίδης Ι. ΣΥΔΝΕ Συκιώτης Δ. ΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΗ.