Την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου, στο Πολύκεντρο Νεολαίας, Δ. Ηρακλείου, στην Κοραή, δίπλα στο ΚΕΠ, θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές του Παγκρήτιου Συλλόγου για το Νεανικό Διαβήτη καθώς και η Γενική Συνέλευση από τις 10.00 π.μ. μέχρι τις 12.00.