Δημοσιεύθηκε μια ενδιαφέρουσα μελέτη του IDF Europe που έγινε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με την προσβασιμότητα σε φάρμακα και αναλώσιμα διαβήτη. Είναι ενδιαφέρον να δούμε το επίπεδο αντιμετώπισης σε άλλα κράτη μέλη και στατιστικά στοιχεία για αγορά αναλωσίμων, ποσοστό δαπάνης ασφαλισμένων, προσβασιμότητα κλπ.