Οι υποψήφιοι καταθετουν αυτοπροσωπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή ταχυδρομικά με συστημενη επιστολή ή ταχυμεταφορά σε μία μόνο από τις Επταμελείς Επιτροπες των Νοσοκομείων του άρθρου 1
της παρούσης  τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση
β) ιατρικές  γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο οι οποίες φέρουν σφραγίδα από: i) Συντονιστή Διευθυντή
Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικου Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόμιμα εκτελουντα χρεη Συντονιστή Διευθυντή
Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συςτήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.)
ή iii) Καθηγητή Πανεπιστημίου ή Αναπληρωτή  Καθηγητή και
γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η προθεσμια είναι από Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 μέχρι  και Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014

Αναλυτικά η εγκύκλιος στη παρακάτω ιστοσελίδα:

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%A99-%CE%96%CE%A8%CE%A4

Επίσης:

Οι επιτυχόντες οι οποίοι κατέλαβαν θέση εισαγωγής κατά τα σχολικά έτη 2009−2010, 2010−2011, 2011−2012 και 2012−2013 με την ειδική κατηγορία 5% σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δύνανται να μεταφέρουν τη θέση εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή Πρόγραμμα Σπουδών ΑΕΑ
για τους επιτυχόντες των σχολικών ετών 2011−2012 και 2012−2013, οι οποίοι δεν έχουν εγγραφεί στη Σχολή ή στο Τμήμα Α.Ε.Ι. ή στο Πρόγραμμα Σπουδών ΑΕΑ όπου είχαν εισαχθεί, οφείλουν εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου να υποβάλουν μαζί με τη αίτησή τους στην αντίστοιχη Σχολή ή στο Τμήμα ή στο Πρόγραμμα Σπουδών προτίμησής τους:

http://www.dictyo.gr/index.php/component/k2/item/6280-metafora-foititon-pou-eisixthisan-me-tin-eidiki-katigoria-5

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση από τις 17−2−2014 έως τις 28−2−2014