«Κατ’ εξαίρεση, οι ανήκοντες στην   κατηγορία του 5%, επιτυχόντες δύνανται να μεταφέρουν τη θέση εισαγωγής τους σε μη αντίστοιχο Τμήμα ή Σχολή Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., ανεξαρτήτως εάν πέτυχαν σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι.. Για τη μεταφορά της θέσης κατατίθεται αίτηση του υποψηφίου στο Τμήμα ή τη Σχολή υποδοχής, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αιτιολογούν τους λόγους της μεταφοράς. Η μεταφορά πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος ή Σχολής υποδοχής, κατόπιν αξιολόγησης των ειδικών προσόντων του επιτυχόντος.

Για τη μεταφορά της θέσης δεν ισχύει ο ποσοτικός περιορισμός του 5% και οι επιτυχόντες εγγράφονται στο Τμήμα ή τη Σχολή ως υπεράριθμοι.»
Τα παραπάνω προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Παιδείας, που ψηφίστηκε στη Βουλή (Δείτε εδώ το νόμο δημοσιευμένο στο ΦΕΚ)
Η τροπολογία προστίθεται στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4186/ 2013 (Α΄ 193). Δείτε δώ το σχετικό νόμο.

Πηγή: esos.gr