Το 2018 φαίνεται να ξεκίνησε καλά αφού έγινε κιόλας ένα μεγάλο βήμα για τους διαβητικούς τύπου 1. Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ. 80000/45219/1864 (ΦΕΚ Β’ 4591/2017) υπουργική απόφαση των υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 ανήκει πια στις παθήσεις για τις οποίες.